“1849. május 6-án hajnalban Jelačić Bán parancsára a Herkules gőzhajó két vontatott hajóval, majd ezer katonával a város elfoglalására, megsarcolására készült.

A hajó parancsnoka, Geysau császári százados Szentjános irányából érkezett a Sugovicára, és tüstént ágyúzni kezdte a várost.

A soknemzetiségű Baja egy emberként kelt szeretett városa védelmére.

A folyóparton beágyazott 18 fontos ágyú megálljt parancsolt a császári seregnek.

Hős nemzetőrük a hajót elfoglalták, a császáriakat elűzték, a gőzhajót a város az első felelős minisztériumnak átadta.

Kossuth Lajos 1849. május 12-én kelt. levelében Killinger Zsigmond főtüzért és Szabó János őrmestert hőstettükért tisztté léptette elő” – áll a 2015-ben kiállított emléktáblán.