A fotón a paplak épülete látható, előtte könyvárusok, bal oldalt a szoborfülke, melyben Szent Flórián (tűzoltók védőszentje) szobra található, amelyet Domenico Berti luccai kőfaragó készített, és 1827-ben állították a Belvárosi Szent Péter és Szent Pál-templom mellé. A paplakon a következő felirattal emlékeznek az 1840-es tűzvészre:

E paplak LángVészI porát sajnáLVa tekInték
Nagy LeLkek, s azt VIIá, s szebbé tennI sIettek:
Értök ezért forró szIV küLDI ImáIt az Vrhoz.